Om Bloggen

Denna blogg handlade om Mio, som föddes med en sjukdom som heter Kongenital Muskeldystrofi, sjukdomen drabbar endast tre personer i Sverige per år. Det finns flera olika typer av muskelsjukdomar inom denna kategori och vilken Mio hade kommer vi aldrig att få svar på.

När Mio föddes var han mycket svag i musklerna och stel i hela kroppen, senare kunde han lyfta armarna, sitta med hjälp, använda armarna och händerna, utvecklade finmotorik i fingrar så att han kunde använda IPad samt plocka och leka med leksaker. Muskelsvagheten gjorde att även diafragman (andningsmuskeln) påverkades och därför hade Mio extra hjälp med andningen i form utav en andningsmaskin som kallas BiPap.

Det finns ingen prognos att gå efter och därmed var framtiden oviss, bara tiden kan utvisa varje enskilt fall. 

I början av april 2013 insjuknade Mio i RS virus, eftersom han redan hade nedsatt lungkapacitet så blev det svårt för Mio att klara av viruset. 
Efter ca en vecka i respirator på Huddinge sjukhus orkade Mios kropp inte mer, han somnade in på sin 4-årsdag den 24/4 2013.

Mio var en sann kämpe och visade nya framsteg varje dag!

Hoppet är det sista som överger en!


För alltid i våra hjärtan...för evigt i våra tankar.